De Investeringssubsidie Duurzame Energie, oftewel ISDE is een door de overheid ingestelde tegemoetkoming voor de aanschaf van warmtepompinstallaties, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels.

De overheid stimuleert huishoudens en bedrijven in Nederland om meer en meer over te stappen op duurzame warmte. De ISDE subsidie is voor:

  • particulieren;
  • buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland;
  • zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven;
  • zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren;
  • gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak.

Er zijn verschillende subsidie bedragen beschikbaar voor de verschillende oplossingen. Ook zijn de bedragen afhankelijk van het beschikbare subsidiebudget. De ISDE is een meerjarige regeling

Wilt u meer weten over de hoogte van de bedragen en welk type producten in aanmerkingen komen voor de ISDE subsidie? Lees hier meer.