• Subsidie aanvraag & leningen

    Wij helpen u bij de aanvraag van uw subsidie of lening

    Neem contact op

Subsidie Alert

Asbest eraf, zonnepanelen erop subsidie

Friesland
De provincie Friesland heeft de ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ regeling verlengd. Na een succesvolle regeling in voorgaande jaren voor agrarische gebouwen kunnen alle eigenaren van asbestdaken in Friesland subsidie aanvragen om asbest daken te verwijderen en zonnepanelen te installeren. De subsidie bedraagt 4,50 euro per m2 asbest dak. Om een subsidie aan te vragen dient het asbest dak een minimumoppervlak van 250 m2 te hebben en bestaat er voor de zonnepanelen een minimumeis van 10kW geïnstalleerd vermogen. Per aanvraag kan maximaal 15.000 euro worden verstrekt. Begin 2016 heeft ook het Rijk de ‘subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ ingevoerd. De subsidieregelingen van het Rijk en de provincies zijn stapelbaar.

Subsidies en Leningen

Duurzaamheidsleningen

Om te voldoen aan de Europese doelstellingen voor CO2-reductie moeten Nederlandse gemeenten in 2020 30% minder CO2 uitstoten. Het energiezuinig maken van de woningvoorraad is daarom voor veel gemeenten een belangrijke doelstelling. Een groot aantal gemeentes en provincies in Nederland stimuleert om deze reden particuliere woningeigenaren energiebesparende maatregelen te treffen door zelf duurzaamheidsleningen te verstrekken. Met de duurzaamheidsleningen wordt het voor particuliere woningeigenaren makkelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden energiebesparende maatregelen in of aan de woning te treffen. Per gemeente en provincie kunnen de voorwaarden en het budget voor duurzaamheidsleningen verschillen. Kijk voor meer informatie over duurzaamheidsleningen op de site van uw gemeente en provincie of kijk op svn.nl.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de ISDE kunt u een tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels. Via deze subsidieregeling worden zowel particulieren als zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. In het bijzonder wordt de aanschaf van zonneboilers hierdoor erg aantrekkelijk. Zo ontvang u 0.75 euro per kWh jaarlijkse zonne-energie bijdrage bij een apparatuur oppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter. Voorheen was dit subsidiebedrag op 0.50 euro per kWh. U kunt een aanvraag voor deze regeling indienen vanaf 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017. De aanvraagtermijn voor particulieren is 6 maanden na de installatie van het apparaat.