• SDE+ subsidie

    Vergroot de duurzaamheid van uw bedrijf

Subsidie Alert voor organisaties

SDE+ subsidies

SDE+ subsidie voor zonnepanelen
Bent u een ondernemer en heeft u een grootverbruikersaansluiting (> 3 * 80 A)? Dan kunt u in aanmerking komen voor een SDE+ subsidie voor zonnepanelen. Door middel van de SDE+ stimuleert de Nederlandse overheid bedrijven en (non-profit) instellingen om de energievoorziening te verduurzamen. Het subsidiebedrag voor zonnepaneelsystemen bedraagt maximaal 12,5 (€ct/kWh). Deze subsidie kan voor uw bedrijf zeer interessant zijn.

Inschrijving SDE+ subsidie 2017
Voor 2017 zijn er in het voorjaar en het najaar door de RVO inschrijfmomenten vastgesteld voor de SDE+ subsidie. De inschrijving voor de ronde in het voorjaar loopt van 7 maart tot 30 maart. Het is belangrijk om tijdig uw inschrijfgegevens voor de subsidieaanvraag gereed te hebben. Om de SDE+ subsidie aan te vragen dient u voor een goed onderbouwt project, een sterke haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen, bijlagen en een digitaal aanvraagformulier te zorgen. Sources Solar heeft ervaring met voorgaande projecten in het opstellen en indienen van deze documenten en het plaatsen van zonnepaneelsystemen die gebruik maken van de SDE subsidies. Wij kunnen u hierbij adviseren of de inschrijving volledig voor u kunnen uitvoeren. Bent u geïnteresseerd en zoekt u een bedrijf die u hierin assisteert neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel 085-1041008. Voor meer informatie over de SDE+ subsidies 2017 kunt u ook kijken op de website van RVO.

Beschikbare subsidies

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA stimuleert de Nederlandse overheid duurzaam ondernemen. Als ondernemer heeft u met deze fiscale regeling dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder belasting. U kunt al profiteren van EIA als u een investering doet van minimaal 2.500 euro. EIA levert ondernemingen gemiddeld 13,5% fiscaal voordeel op. U kunt 55,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst boven op uw gebruikelijke afschrijving, waardoor u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt. U dient EIA binnen 3 maanden na het geven van de opdracht aan te vragen.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de ISDE kunt u een tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Via deze subsidieregeling worden zowel particulieren als zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. In het bijzonder wordt de aanschaf van zonneboilers hierdoor erg aantrekkelijk. Zo ontvang u 0.75 euro per kWh jaarlijkse zonne-energie bijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter. Voorheen was dit subsidiebedrag 0.50 euro per kWh. De aanvraagtermijn voor particulieren is zes maanden na de installatie van het apparaat.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) / Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Als Nederlandse ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke apparatuur door gebruik te maken van de Vamil en de MIA. Deze regeling is vooral interessant voor ondernemers in de agrarische sector, de scheepvaart en de industrie. De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Door af te schrijven in het jaar dat u het beste uitkomt vermindert u de fiscale winst. Door de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst bovenop andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de Vamil. Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft mag tot maximaal 36% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. U dient de subsidies binnen 3 maanden nadat u de opdracht heeft gegeven aan te vragen.

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

EDS richt zich specifiek op sportverenigingen en sportstichtingen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie dienen sportverenigingen lid te zijn van een landelijke koepelorganisatie of een bond die bij NOC*NSF aangesloten is. Stichtingen moeten een sportaccommodatie in eigendom hebben die bestemd is voor en in gebruik is van een sportvereniging. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Er kan maximaal 125.000 euro subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan 3000 euro komen niet in aanmerking. De subsidieregeling loopt van 2016 tot 2020. Jaarlijks wordt er een bedrag vastgesteld.