fbpx

Privacyverklaring Sources Trading B.V.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.

  • Sources Trading B.V. draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
  • Sources Trading B.V. verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien u daar zelf voor heeft gekozen door een formulier op onze website in te vullen. Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend voor het informeren over producten en diensten van Sources Solar en/of het opnemen van je gegevens voor sollicitatiedoeleinden, indien van toepassing.
  • Wij stellen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.
  • De gegevens die je als bezoeker aan Sources Trading B.V. via de website hebt verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld, conform de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurd.
  • U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
  • Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Sources Trading B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.